Skip to content

NeoZorg brengt neonatale zorg dichtbij

De opname op de afdeling neonatologie is een ingrijpende gebeurtenis voor aanstaande of kersverse ouders. Veel ouders ervaren die tijd als een emotionele achtbaan met gevoelens van vreugde, verdriet, onmacht en onzekerheid. Je probeert als zorgverlener de ouders mentaal te ondersteunen en zo goed mogelijk te begeleiden. Het is van groot belang dat ouders goed worden geïnformeerd en zoveel mogelijk worden betrokken bij de zorg van hun kind. NeoZorg helpt daarbij.

NeoZorg is een digitaal platform speciaal ontwikkeld voor ouders met een baby op een NICU, High Care-, of Medium Care afdeling.

Behalve zeer uitgebreide deskundige informatie van de eigen afdeling, biedt NeoZorg een handige dagboekfunctie om zelf de ontwikkeling van hun kind bij te houden, en ontvangen ouders berichten met foto’s/video’s van de afdeling als ze er even niet kunnen zijn. Dat is een geruststellende gedachte.

NeoZorg past bij de ideeën van Family Integrated Care waarbij verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders, gezamenlijke besluitvorming, en hechting met het kind voorop staan.

Toen ik wakker werd zag ik een nieuwe foto van een tevreden, slapende Stijn. Beter kon mijn dag niet beginnen!

Marloes, moeder van Stijn (1482 gr)

NeoZorg bestaat uit drie onderdelen:

Een portaal voor de zorgverlener

Portaal voor de zorgverlener om ouders uit te nodigen, informatie te beheren, en eventueel data in te zien.

Een smartphone app voor de ouders

Om zelf gegevens bij te houden, informatie te lezen, en berichten met foto’s/video’s van de afdeling te ontvangen.

Een iPad app voor de verpleegkundigen

Een app voor de afdelings-iPad om foto’s/video’s van een kind te maken, en samen met berichten naar betreffende ouder te sturen.

Portaal voor de zorgverlener

Het portaal voor de zorgverlener is overal toegankelijk en kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, waaronder:

  • Invoeren en beheren van artikelen en video’s in het Content Management Systeem;
  • Eenmalig aanmaken van zorgpaden voor stapsgewijze en relevante informatie op de tijdlijn van de gebruiker;
  • Uitnodigen en beheer van ouders en toewijzen van een specifieke zorgpad.

Voor de uitnodiging van een ouder is alleen de naam, e-mailadres en gegevens van het kind nodig. De ouders downloaden de app voor de telefoon en ontvangen via e-mail gegevens om het account in de app te activeren.

App voor de ouders

Mijn overzicht

In de NeoZorg app vinden gebruikers een dagboek waarin ze zelf het gewicht, voeding en moedermelkproductie kunnen bijhouden, of hoe je je voelt. Ook kunnen ze notities maken en eigen foto’s toevoegen. 

Het is mogelijk om dit onderdeel van NeoZorg op verzoek van het ziekenhuis verder uit te breiden of aan te passen. Neem hiervoor contact met ons op.

Ook treffen ouders bovenin het scherm berichten en artikelen uit het zorgpad die nog niet gelezen zijn.

Tijdlijn

Op de tijdlijn ziet de ouder chronologisch:

  • De artikelen en berichten die op een bepaald moment relevant zijn in het specifieke zorgpad;
  • Alle zelf ingevoerde items van het dagboek, zoals gewicht, of eigen notities;
  • De berichten met foto’s/video’s die door de afdeling zijn verstuurd.

Zo ontstaat voor de gebruiker een overzichtelijk dagboek van alle gebeurtenissen en berichten die kan worden opgeslagen als naslagwerk. 

Bericht van de afdeling

Met de verpleegkundigenapp op de iPad van de afdeling kunnen foto’s/video’s en berichten worden gestuurd aan ouders bij afwezigheid. Het bericht ontvangt de ouder direct in de app.

Inzichten

De ontwikkeling van het gewicht, voeding, moedermelkproductie en eventueel andere dagboekfuncties wordt weergegeven in overzichtelijke grafieken. De ouders kunnen daarmee de ontwikkeling zelf bijhouden en zijn meer betrokken bij de zorg.

Bibliotheek

In de bibliotheek vindt de ouder alle deskundige informatie uit het eigen ziekenhuis. Dit kan gaan over apparatuur, begrippen, behandelingen, ziektebeelden, ontslag en overplaatsing etc. Dus ook over onderwerpen die niet in een specifiek zorgpad voorkomen.

Als zorgverlener kun je uitleg geven en daarbij verwijzen naar de informatie in de app. De gebruiker kan op eigen gelegenheid alle informatie nog eens rustig nalezen of andere informatie zelf opzoeken.

Meer

In het ‘Meer’ menu kun je als gebruiker alle afspraken zelf invoeren in één handig overzicht. Ook kan je zelf anderen uitnodigen om (gedeeltelijk) mee te kijken in de app, bijvoorbeeld de partner, of opa’s en oma’s. Zo wordt ook de omgeving van de ouder eenvoudig op de hoogte gebracht zonder dat dit veel tijd kost. 

De Verpleegkundigenapp

Vanaf de afdelings-iPad kan door de verpleegkundige heel eenvoudig een bericht met foto of video aan de ouder worden gestuurd als deze niet op de afdeling kan zijn. Voor specifieke gebeurtenissen zijn ‘stickers’ beschikbaar om digitaal een ‘mijlpaal’ te markeren (bijvoorbeeld 2 kilo). Zo hoeven de ouders belangrijke gebeurtenissen niet te missen, of kan bijvoorbeeld aan het einde van de nachtdienst al een bericht met foto worden gestuurd om te laten weten dat de nacht goed is verlopen. Dit voorkomt veel telefoontjes in de ochtend.

Back To Top