Skip to content

Maxima MC start met OuderKind app

Vandaag is het zorg-, & innovatieteam van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gestart met de Ouderkind app. Deze app is gebaseerd op de functionaliteiten van NeoZorg, maar biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de buideltijd door ouders te registeren, kunnen zorgverleners data inzien die zijn ingevoerd door ouders ( bijvoorbeeld het ervaren stressniveau), en worden data gebruikt voor nader onderzoek. OuderKind is gemaakt in de huisstijl van het Maxima MC. ziekenhuis.

In de toekomst wordt de app naar aanleiding van feedback van ouders en zorgverleners nog verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en staat model voor gebruik op alle NICu’s in Nederland.

https://www.mmc.nl/kindergeneeskunde/nieuws/2966/nieuwe-app-helpt-ouders-met-een-baby-op-de-afdeling-neonatologie/

Back To Top