Skip to content

NeoZorg aanwezig op Europees congres Neonatologie

Van 19-23 september was NeoZorg aanwezig op het Europese congres van de joint European Neonatal Societies (jENS). Het was de vijfde keer dat dit congres werd georganiseerd en deze keer in Rome.

Vanuit de hele wereld waren niet alleen zorgverleners aanwezig, maar ook ouderorganisaties verenigd in de EFCNI. Het congres werd geopend door de minister van volksgezondheid in Italië waarna drie dagen lang interessante presentaties en workshops hebben plaatsgevonden. Ook was er veel aandacht voor de European Standards of Care of Newborn Health waar verschillende expertgroepen werken aan diverse standaarden voor goede (neonatale) geboortezorg. Zie hiervoor https://newborn-health-standards.org. Goede informatievoorziening voor ouders met een kind op de afdeling Neonatologie is belangrijk en kan bijdragen tot verlagen van parental stress. Dat is een van de redenen waarom wij aanwezig waren met NeoZorg (NeoCare). De internationale belangstelling voor het platform overweldigend en er zijn contact gelegd met zorgverleners en ouderorganisaties in meer dan 14 landen.

Back To Top