Skip to content

NeoZorg voldoet aan voorwaarden digitale zorg van Zorgverzekeraars Nederland

Clinicards, de platform technologie waarmee NeoZorg is ontwikkeld, is door het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland getoetst volgens de landelijk toetsingsleidraad “Digitale zorg & AI” . De volgende stap naar duurzame bekostiging van NeoZorg is validatie, waarbij wordt gekeken naar het effect van NeoZorg op de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van zorg.

Back To Top